Home Themagroepen links Minima beleid


Themagroep Mantelzorg

De leden van de themagroep mantelzorg vinden het belangrijk dat mantelzorgers goede ondersteuning blijven krijgen en dat ze gewaardeerd worden. Ook vinden ze het van belang dat zorgprofessionals en mantelzorgers respectvol met elkaar omgaan. Ze gaan ervoor dat mantelzorgers betrokken worden bij de indicatiestelling, want de
mantelzorger kent de zorgvrager immers het beste. Ook zijn de leden aan het inventariseren hoe het zit met de juridische positie van een mantelzorger in een zorginstelling.
Inwoners kunnen bij de themagroep terecht met vragen over mantelzorg, ondersteuning. De groep hoort het ook graag als u ergens tegenaan loopt, zodat zij er werk van kunnen maken. Het komende jaar hopen ze veel mantelzorgers te ontmoeten bij de verschillende activiteiten die ze gaan bezoeken.

mantelzorg@adviesraadmeppel.nl