Home Themagroepen links Minima beleid


Heeft u een laag inkomen?
Dan heeft u misschien recht op aanvullende regelingen.

Inwoners van de gemeente Meppel moeten volwaardig kunnen deelnemen aan wat er in onze samenleving te doen is.

Het minimabeleid is er voor iedereen met een minimuminkomen en beperkt vermogen.

Hiernaast leest u waarvoor u in aanmerking komt, wat de voorwaarden zijn en hoe u aanvraagt

Laptopregeling schoolgaande kinderen


Regelingen

Bijzondere bijstand, schoolkosten MBO leerlingen


Ouders met een laag inkomen kunnen voor eventuele reiskosten, boeken en leermiddelen van MBO leerlingen van 16 en 17 jaar, bijzondere bijstand aanvragen. De tegemoetkoming voor de schoolkosten  wordt toegekend, wanneer de kosten niet uit het inkomen of vermogen betaald kunnen worden.

Voorwaarden

 Uw inkomen bedraagt maximaal 120% van het voor u geldende sociaal minimum (zie inkomenstabel)

 Uw eigen vermogen bedraagt maximaal € 11.840,00

Is uw inkomen iets hoger dan 120% van het voor u geldende sociaal minimum, dan heeft u misschien recht op een gedeeltelijke vergoeding. Uw eigen draagkracht is vastgesteld op 50% van uw inkomen boven de inkomensgrens.

Zijn de jaarlijkse schoolkosten hoger dan uw eigen draagkracht, dan kunt u dat deel vergoed krijgen.

Voorbeeld

U verdient maandelijks € 100,00 meer dan de gestelde inkomensgrens en uw eigen vermogen is beperkt. Uw eigen draagkracht is dan €50,00 per maand en € 600,00 per jaar (12 * €50,00). U heeft dan € 600,00 beschikbaar voor de schoolkosten.

Wanneer de schoolkosten € 1.000,00 per jaar bedragen, heeft u recht op een vergoeding van € 400,00 (€ 1.000,00 - € 600,00).

Meest voorkomende inkomensgrenzen

De genoemde bedragen zijn per maand exclusief vakantiegeld.

Uw situatie Inkomen

Alleenstaande ouder – geen kostendeler € 1.108,88

Gehuwden/ samenwonenden – geen kostendeler € 1.584,11

Bij kostendeling zijn de inkomensgrenzen lager: Hiervan is o.a. sprake bij inwoning van kinderen ouder dan 21 jaar die niet studeren of andere inwonende personen ouder dan 21 jaar bijvoorbeeld broer(s), zuster(s) en ouder(s).

Aanvragen

 U vraagt de tegemoetkoming aan bij de gemeente, vóórdat u de kosten betaald hebt.

 Hiervoor maakt u een afspraak voor de aanvraag via 14 0522 of online (keuze: afspraak Inkomensconsulent). Wilt u bij het maken van de afspraak in de toelichting aangeven dat het om schoolkosten voor MBO-leerlingen gaat?

 Neem kopieën van recente inkomensgegevens mee voor zover deze niet bij ons bekend zijn en een kopie van uw identiteitsbewijs en uw eventuele partner en en een kopie van recente bankafschriften en spaarrekeningen ook van uw minderjarige kinderen om uw vermogen te kunnen vaststellen.

 U hoort binnen 8 weken na de aanvraag van de gemeente of u de tegemoetkoming ontvangt. De termijn kan langer duren wanneer bijvoorbeeld de gevraagde bewijsstukken ontbreken. U ontvangt in dat geval bericht van de gemeente.

Meer informatie

 Mail naar postbus@meppel.nl of bel het Klantcontactcentrum op telefoonnummer 14 0522.


Individuele inkomenstoeslag


Collectieve zorgverzekering 2018


Bijzondere bijstand, individueel


Hulp bij schulden