Home Themagroepen links Minima beleid


Laptopregeling schoolgaande kinderen

Voor ouders met kinderen jonger dan 18 jaar op het voortgezet onderwijs en een minimum inkomen is het mogelijk om een vergoeding voor de kosten van aanschaf van een laptop / ouderbijdrage voor een laptop aan te vragen.
De tegemoetkoming voor de aanschaf van een laptop bedraagt maximaal € 400,00. Een tegemoetkoming in de kosten van internet is niet mogelijk.
Voorwaarden
U kunt in aanmerking komen voor de tegemoetkoming wanneer:
Uw inkomen bedraagt maximaal 110% van het voor u geldende sociaal minimum.
Uw eigen vermogen bedraagt maximaal € 1.474,00 voor een alleenstaande en  € 2105,00 voor gehuwden/ samenwonenden.
Het gaat om de goedkoopste adequate oplossing
Aanvragen
U vraagt de tegemoetkoming aan bij de gemeente aan, vóórdat u de kosten maakt.
U vraagt de tegemoetkoming aan door een aanvraag bijzondere bijstand in te dienen. Wilt u daarbij vermelden dat het om een laptop voor een scholier gaat en de naam / geboortedatum en school van uw kind vermelden.
Voor vermogen is in dit geval een vermogensvrijlating 150% van de bijstandsnorm op de eerste dag van de maand waarop de kosten gemaakt zijn.
Het aanvraagformulier bijzondere bijstand kunt u opvragen bij de gemeente Meppel.
Stuur kopieën van recente inkomensgegevens en uw vermogen mee voor zover deze niet bij ons bekend zijn. Zie ook de vragen op het formulier.
Stuur een offerte van de laptop mee en een bewijs dat dit voldoet aan wat de school voorschrijft.
U hoort binnen 8 weken na de aanvraag van de gemeente of u de tegemoetkoming ontvangt. De termijn kan langer duren wanneer de gevraagde bewijsstukken ontbreken. U ontvangt in dat geval bericht van de gemeente.
U vraagt de tegemoetkoming aan door een aanvraag bijzondere bijstand in te dienen.
U kunt voor de aanvraag ook een afspraak maken via 14 0522 of online (keuze: gesprek Wmo-consulent). Wilt u bij het maken van de afspraak in de toelichting aangeven 'laptopregeling'?
Meer informatie
Mail naar postbus@meppel.nl, bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522