Home Themagroepen links Minima beleid


Collectieve zorgverzekering 2018
De gemeente Meppel heeft voor inwoners met een laag inkomen (bijvoorbeeld minimumloon of bijstandsuitkering) een collectieve zorgverzekering afgesloten met het Zilveren Kruis.
Voorwaarden
U kunt deelnemen aan deze verzekering als u voldoet aan de gestelde voorwaarden (PDF, 212 kB). In het kort zijn dit:
1. U woont in de gemeente Meppel
2. Uw (gezamenlijk) inkomen is niet hoger dan de vastgestelde  inkomensgrens van 120%
3. Uw (gezamenlijk) vermogen is niet hoger dan de vermogensgrens
Keuze pakketten
U kunt binnen de collectieve zorgverzekering 2017 kiezen uit drie pakketten:
Optimaal 1: geschikt voor jongeren en lage zorgverbruikers;
Optimaal 2: geschikt voor startende gezinnen en meer zorgbehoefte;
Optimaal 3: geschikt voor chronisch zieken en gezinnen;
Bij alle pakketten is een tandverzekering verplicht, behalve als u een volledige gebitsprothese heeft.
Premie
De kosten per maand zijn       
Optimaal 1: €119,11
Optimaal 2: €124,91
Optimaal 3: €136,11
In deze kosten is de korting van de gemeente Meppel al verwerkt. Het pakket Optimaal 3 kost het meest per maand, maar is ook het pakket dat het meeste vergoed aan zorgkosten. Als u veel zorgkosten heeft kunt u het beste voor dit pakket kiezen, zodat als u zorg nodig heeft niet achteraf extra kosten hoeft te betalen. Zie voor een uitgebreide uitleg over de pakketten de website www.gezondverzekerd.nl
Aanmelden
Als u wilt meedoen met de collectieve zorgverzekering moet u het volgende doen:
Meld u aan bij de collectieve zorgverzekering door het aanvraagformulier Basis Zeker en aanvullende verzekering Gemeenten (PDF, 47,6 kB) voor zover mogelijk volledig in te vullen.
U vult het inlichtingenformulier (PDF, 147 kB) in. Dit formulier is nodig om te kunnen bekijken of u in aanmerking komt voor de collectiviteitskorting.
LET OP: Als u al een uitkering van de Gemeente Meppel ontvangt of in 2016 individuele inkomenstoeslag, Fonds deelname maatschappelijke activiteiten of participatie schoolgaande kinderen heeft ontvangen, hoeft u het inlichtingenformulier niet in te vullen en op te sturen.
Het ingevulde aanvraag- en inlichtingenformulier stuurt u vóór 23 december 2016 naar de gemeente Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel. U mag het formulier ook afgeven in het stadhuis.
De gemeente ontvangt uw formulier het liefst zo snel als mogelijk zodat we uw gegevens kunnen controleren om te kijken of u in aanmerking komt voor deelname aan de collectieve zorgverzekering. Wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden ontvangt u van ons z.s.m. bericht, zodat u nog de gelegenheid heeft om te kiezen voor een andere zorgverzekeraar (dat kan tot en met 31 december 2016). 
Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig bij het invullen van de formulieren, dan kunt u zich melden bij het Wmo+ loket. De openingstijden zijn: van maandag t/m vrijdag van 09:30 tot 13:30 en woensdags van 09:30 uur tot 15:00 uur of maak online een afspraak.  Belangrijk: neem uw inkomensgegevens mee.
Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522