Werkgroep

Arme Kant van Meppel

Solidariteit

Voor en door Meppelers                 Uw hulp en solidariteit maken het verschil!


Wie zijn wij Voor wie Activiteiten Uw steun Contact Sponsoren Leenfonds


U kunt de Werkgroep Arme Kant van Meppel op meerdere  manieren ondersteunen.

- Door een financiële bijdrage over te maken op bankrekeningnummer
NL 84 RABO 0341 8578 74 t.n.v. Arme Kant van Meppel.
Elke bijdrage is welkom.
- Door het sponsoren van de acties waarbij u als bedrijf, organisatie, instelling of school een belangrijke bijdrage kan leveren aan het succes van ondersteuning voor deze huishoudens. Het kan daarbij gaan om het organiseren van een allerlei activit­eiten t.b.v. van deze acties.
- Door het onder de aandacht brengen van de acties bij uw achterban en relaties.