Werkgroep

Arme Kant van Meppel

Solidariteit

Voor en door Meppelers                 Uw hulp en solidariteit maken het verschil!


Wie zijn wij Voor wie Activiteiten Uw steun Contact Sponsoren Leenfonds


Armoede is en blijft (helaas) actueel.

Veel mensen raken in de financiële problemen door overheidsbezuinigingen en economische tegenwind.

Mensen met een uitkering of met een laag inkomen komen klem te zitten.

Huishoudens die dagelijks te maken hebben met het maken van keuze.

In de gemeente Meppel gaat het om ongeveer 970 huishoudens* (met 570 kinderen*) die een inkomen hebben rond het sociaal minimum. Een inkomen van € 933,65 voor alleenstaande en alleenstaande ouder en € 1.333,78 per maand voor een gezin. (1 januari 2017)
* Bron Stimulansz 2015

Wanneer spreekt men van armoede? In de meeste gevallen spreken we van armoede wanneer mensen net kunnen voorzien in hun basisbehoeften. Daaronder vallen huur, gas, water, elektra, zorgverzekering, voeding en kleding.