Werkgroep

Arme Kant van Meppel

Solidariteit

Voor en door Meppelers                 Uw hulp en solidariteit maken het verschil!


Wie zijn wij Voor wie Activiteiten Uw steun Contact Sponsoren Leenfonds


Werkgroep Arme Kant van Meppel.

Binnen de Werkgroep zijn verschillende maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd.

De  werkgroep opgericht in 1992 vanuit het thema Rechtvaardigheid, om huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen en een bondgenootschap aan te gaan.

De Werkgroep komt op verschillende manieren op voor de belangen van de minima in de gemeente Meppel, huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum

Doelstelling van de Werkgroep.

- In gesprek gaan met uitvoerende instanties en met de politiek (vooral plaatselijk) om de uitvoering van wet en regelgeving te optimaliseren en te werken aan realisering van een goed minimabeleid.

- Samen te zoeken naar wegen en middelen om de sociale en financiële positie van de uitkeringsgerechtigden en minima te verbeteren.

- De inwoners van Meppel bewust maken door aandacht voor de problemen te vragen om te komen tot een solidariteit, voor en door Meppelers.

- Daarnaast fondsenwerving voor het organiseren van activiteiten zoals o.a. de kerstactie en een dagje uit in Attractiepark Slagharen.

- Wilt u met ons mee praten denken over deze problematiek, bezoek gerust onze maandelijkse bespreking en kom met ideeën of suggesties, Info hierover zie contactgegevens.