Home Themagroepen links Minima beleid


Themagroep Jeugd

De groep wil samen fungeren als luisterend oor en contactpersoon voor de jeugd in onze samenleving.

Naast het geven van gevraagd en ongevraagd advies bij besluitvorming en beleidsvoorstellen, staan zij ook paraat om relevante ontwikkelingen en knelpunten in de gemeenschap te signaleren en bespreekbaar te maken.

Daar waar nodig zullen ze de mogelijkheden voor verandering en aanpassingen bekijken.

jeugd@adviesraadmeppel.nl